Pčela Anika

Računovodstveni softver Perun

Počev od 2021. godine, na sve veći broj zahtjeva klijenata za koje vodimo poslovne knjige, pružamo usluge poreskog zastupanja i vršimo savjetovanje, okupili smo najkvalitetniji tim programera i dizajnera koji su napravili naš moderni softver za računovodstvo "Perun".

Perun je moderni alat za rad i vođenje poslovnih knjiga koji pored modula za računovodstveni dio pruža kompletnu analitiku poslovanja koja je dnevno ažurna i dostupna korisnicima i na mobilnom telefonu preko bilo kog browsera.

Perun se prodaje na bazi mjesečnog licenciranja, bez jednokratne naknade za instaliranje i predstavlja laku aplikaciju za korištenje. Posebna prednost softvera je automatsko izdavanje faktura po zadatom vremenskom okviru, kreiranje izvještaja u realnom vremenu, praćenje poslovanja po svim poslovnicama, upozoravanje na stanje lagera i mnogo toga.

Detaljnije o softveru možete pogledati na www.perun.ba i zakazati prezentaciju.

jednostavnostizvještavanjaautomatsko izdavanje fakturabez skrivenih troškovamoduli za stambene zajedniceračunovođepreduzetnikemala ivelika preduzeća

Copyright (c) Standard Prva d.o.o. Bijeljina 2024. Sva prava zadržana. Advokatske usluge pružaju se isključivo od strane Advokatske kancelarije Stevanović Vesne ili Stevanović Miloša iz Bijeljine. Usluge za računovodstvo pruža "Standard Prva" d.o.o. Sekretarske i povezane usluge pruža "United Development" d.o.o. Bijeljina.